การทำ Wireless Repeater มีประโยชน์มาก ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเดินสายได้มากทีเดียว สาเหตุที่ต้องทำ Wireless Repeater นั้นก็มีอยู่หลายอย่างด้วยกัน

  1. เคยสงสัยกันไหม? โทรศัพท์ที่เราใช้งานกันอยู่ทุกวัน เวลาเจอสัญญาณ Wifi  ก็จะเชื่อมต่อทันที และเชื่อมต่อได้สำเร็จด้วย แต่กลับใช้งานอินเตอร์เน็ตหรือเครือข่ายไม่ได้ นั่นเป็นเพราะว่าอุปกรณ์ปล่อยสัญญาณ Wifi สามารถปล่อยสัญญาณมาถึงจุดที่เราใช้งานได้ แต่โทรศัพท์เราไม่สามารถส่งสัญญาณตอบกลับไปถึงตัวปล่อยสัญญาณได้เนื่องจากมันอยู่ไกลมากนั่นเอง
  2. อุปกรณ์ปล่อยสัญญาณ ปล่อยมาไม่ถึงอุปกรณ์ที่รับสัญญาณ หรือสัญญาณอ่อนมากๆ จนไม่สามารถใช้งานได้

สาเหตุที่กล่าวมาข้างต้นสามารถแก้ไขได้ด้วยหลายวิธี เช่น เปลี่ยน Access point หรืออุปกรณ์ปล่อยสัญญาณให้ปล่อยสัญญาณที่แรงมากขึ้น หรือเดินสายแลนไปยังตำแหน่งที่ต้องการแล้วต่อกับ Access point อีกตัวหนึ่ง

แต่สำหรับวิธีที่จะแนะนำตอนนี้คือ การใช้อุปกรณ์พวก Wireless Repeater ซึ่งสะดวก ง่าย และประหยัดมากๆ เพราะเราเพียงแค่ซื้ออุปกรณ์และนำไปติดตั้งยังตำแหน่งที่ต้องการก็สามารถขยายสัญญาณ Wifi จากเดิมให้มีระยะที่มากขึ้นได้ทันที