NewUnion B2B ได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ให้ดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด Panasonic E-Series ระบบ IP Camera ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 3 เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และช่วยบริหารจัดการได้ง่ายขึ้น

กล้องวงจรปิด IP Camera Panasonic รุ่น E-Series กล้องวงจรปิด IP Camera Panasonic รุ่น E-Series กล้องวงจรปิด IP Camera Panasonic รุ่น E-Series กล้องวงจรปิด IP Camera Panasonic รุ่น E-Series

เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด NVR ระบบ IP Camera Panasonic รุ่น E-Series