งาน Signage TV สำหรับโฆษณาปัจจุบันเป็นที่นิยมมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากสื่อโฆษณาตามห้างสรรพสินค้า สถานีรถไฟฟ้า หรือแม้แต่สถานที่ราชการ วันนี้เราขอนำเสนอรูปแบบสื่อโฆษณาดิจิตอลอีกรูปแบบหนึ่งคือการโฆษณาด้วย Signage TV แบบสามารถเคลื่อนที่ได้ โดยเราสามารถย้ายทีวีเราไปนำเสนอผลิตภัณฑ์ของเราที่ไหนก็ได้ โดยในระบบนี้จะประกอบไปด้วยทีวี Samsung Smart Signage TV ขนาด 40″ หรือ 48″ ก็ได้ พร้อมชุดขาแขวนทีวีแบบเคลื่อนที่ได้

Signage_TV

s-l300[1]MTM65-Plus-Mobile-TV-Stand-and-Shelf-for-32-65-Flat-Panel-Screens-Black-MTM65PL[1]

 

เราได้ติดตั้งโซลูชั่นนี้ให้กับลูกค้าหลายรายซึ่งเป็นที่พอใจ และสามารถใช้งานได้จริง สร้างประโยชน์กับลูกค้าอย่างมาก เช่น มหาวิทลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ใช้เป็น E-Board สำหรับเคลื่อนย้ายไปสอนยังห้องใดก็ได้ iSky Clinic ที่ใช้งานสำหรับโฆษณาผลิตภัณฑ์นอกสถานที่สะดวกสบายในการเคลื่อนย้าย และโรงพยาบาลสวนผึ้งใช้แสดงภาพในห้องประชุมที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบห้องประชุมได้ตลอดเวลา

หากลูกค้าท่านใดสนใจ หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโซลูชั่นสามารถติดต่อสอบถามได้ตามลิงค์ https://newunionb2b.com/contactus/