NewUnion B2B ขอขอบคุณบริษัท สยามเซลลูโลส จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจเลือก NewUnion B2B ให้ดำเนินการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV Bosch คุณภาพสูงจำนวน 41 กล้อง ทั่วบริเวณโรงงานซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ สำหรับใช้ดูแลกระบวนการทำงานได้อย่างทั่วถึง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มความปลอดภัยในสถานที่ต่างๆของโรงงาน

ทีมติดตั้ง NewUnion B2B

ทีมงานติดตั้งคุณภาพ NewUnion B2B กำลังติดตั้งกล้องวงจรปิด Bosch ชนิด PTZ ควบคุมด้วยคีบอร์ด

ชุดกล้อง PTZ BOSCH รุ่น AUTODOME 5000 PTZ Camera

Bosch autodome PTZ camera

ความคุมการหมุนและซูมด้วยคีย์บอร์ด Bosch KBD-DIGITAL

Bosch KBD Digital