รงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงเป็นโรงเรียนประจำอำเภอบ้านโป่ง ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2460 จากอดีตถึงปัจจุบันโรงเรียนแห่งนี้ได้มีพัฒนาศักยภาพอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการสอน กิจกรรม และการทำงาน ปัจจุบันในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปจากอดีตเป็นอย่างมากทั้งนักเรียนที่มากขึ้น บุคลากรที่มากขึ้นทางโรงเรียนจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยต่อนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน จึงได้เพิ่มระดับของความปลอดภัยให้มากขึ้นด้วยการเลือกใช้ระบบกล้องวงจรปิดระบบ IP Camera จาก NewUnion B2B โดยเป็นระบบกล้องพร้อมเครื่องบันทึก Panasonic รุ่น E-Series ที่ให้คุณภาพภาพคมชัดถึง 1.3 ล้านพิกเซล

NewUnion B2B ขอขอบพระคุณทางโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เป็นอย่างสูงที่ไว้วางใจ เลือกกล้องวงจรปิดระบบ IP Camera จากเรา