Samsung E-board Solution ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Samsung E-board Solution ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ระบบห้องเรียนอัจฉริยะ ด้วย Samsung E-Board Solution โดย NewUnion B2B มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน พัฒนาการเรียนรู้สู่ยุคดิจิตอลติดตั้งจอทัชสกรีนขนาด 65″ จำนวน 3 ชุด พร้อมซอฟต์แวร์สำหรับการเรียนการสอนที่มีเครื่องมือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน...
ร้านเจนเวชภัณฑ์สัตว์เลี้ยง ล้ำหน้ากว่าใครด้วย Smart Signage TV

ร้านเจนเวชภัณฑ์สัตว์เลี้ยง ล้ำหน้ากว่าใครด้วย Smart Signage TV

ร้านเจนเวชภัณฑ์สัตว์เลี้ยง บ้านโป่ง ขอขอบคุณร้านเจนเวชภัณฑ์สัตว์เลี้ยง บ้านโป่ง ที่ไว้ใจให้เราติดตั้ง Smart Signage TV ซึ่งเป็นทีวีสำหรับงานโฆษณา ช่วยเพิ่มความมีชีวิตชีวาให้กับร้าน สะดุดตา และเพิ่มยอดขายได้เป็นอย่างดี โดยร้านเจนเวชภัณฑ์สัตว์เลี้ยงมีอาหาร ยารักษาโรค...