NewUnion B2B

ราคาสินค้าทุกรายการในเว็บไซต์ เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

บริษัท นิวยูเนียน ไฮเทค (1994) จำกัด

เลขที่ : 114/17-18-19 ถ.บ้านปากแรต
ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง
จ.ราชบุรี 70110 (สำนักงานใหญ่)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0-7055-38000-02-1

T : 02-1071544-5, 032-919904-5
E : dsignage@newunionb2b.com
E : info@newunionb2b.com

Line : @newunionb2b

Line : @dsignage

Line @newunionb2b

  • ราชบุรี
  • กาญจนบุรี
  • สุพรรณบุรี
  • เพชรบุรี
  • ประจวบคีรีขันธ์
  • นครปฐม
  • สมุทรสงคราม
  • สมุทรสาคร
  • กรุงเทพฯ

วิธีการชำระเงิน

ชำระด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

00083293[1]

ธาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านโป่ง (ราชบุรี)

ชื่อบัญชี บริษัท นิวยูเนียน ไฮเทค (1994) จำกัด

เลขที่บัญชี 611-2-13647-6

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

bkk(4)[1]

ธนาคารกรุงเทพ สาขา บ้านโป่ง

ชื่อบัญชี บริษัท นิวยูเนียน ไฮเทค (1994) จำกัด

เลขที่บัญชี 276-0-66370-4

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทย สาขาบ้านโป่ง

ชื่อบัญชี บริษัท นิวยูเนียน ไฮเทค (1994) จำกัด

เลขที่บัญชี 144-2-85136-7

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

MasterCard-credit-cards-and-Visa-If-you-apply-for-both[1]

ชำระด้วยบัตรเครดิต ยินดีรับบัตรเครดิต

(ชำระด้วยตนเองที่บริษัทเท่านั้น)

 

 

 

ฝ่ายขาย เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์
คุณจันทร์จิรา เทพประดิษฐ์ 086-3070807 janjira.t@newunionb2b.com
คุณปรารีณา พึ่งฮั้ว 081-9434342 prareena.p@newunionb2b.com