บริษัท นิวยูเนียน ไฮเทค (1994) จำกัด ได้ส่งพนักงานเข้ารับการอบรมกับบริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด(มหาชน) เพื่อเพิ่มความรู้และความสามารถในด้านระบบ Network เพื่อนำมาต่อยอดและพัฒนางานของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น โดยในครั้งนี้บริษัท นิวยูเนียน ไฮเทค (1994) จำกัด ได้ส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมจำนวน  3 คน

ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับงานที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากล จากนิวยูเนียนเราแน่นอน

ภาพบรรยากาศการอบรม

20160322_111644 20160322_111650 20160322_165211