ผลงาน

ขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุน ใช้บริการจากนิวยูเนียนตลอดมา

DTAC Center สาขาบ้านโป่ง จ.ราชบุรี

DTAC Center สาขาโรบินสัน จ.ราชบุรี

DTAC Center สาขาบิ๊กซี จ.เพชรบุรี

DTAC Center เดอะมอลบางกะปิ

DTAC Center เดอะมอลรามคำแหง

คลินิกทันตกรรมเพชรสมุทร จ.สมุทรสงคราม

cctv-icon tag_signage_tv

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

projector-icon

คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร จ.นครปฐม

 tag_signage_tv

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ม.ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

projector-icon

กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

projector-icon

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

projector-icon

คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม

projector-icon

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

 

คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฎนครปฐม

โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฎนครปฐม

คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฎนครปฐม

คณะพยาบาล ม.ราชภัฎนครปฐม

บริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด สีลม กรุงเทพฯ

บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) จ.ราชบุรี

บจก. สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ.ราชบุรี

บจก.ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

บริษัท โตโยต้าเจริญค้า ราชบุรี (1961) จำกัด

 

บริษัท โตโยต้าธีรชัยราชบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

หจก. คูโบต้า ก แสงยนต์ กาญจนบุรี

บจก. อุตสาหกรรมแป้งมันบ้านโป่ง จ.ราชบุรี

บจก. ทรัพกมลลิซซิ่ง

 

Hive สาทร คอนโดมิเนียม กรุงเทพฯ

เทศบาลเมืองบ้านโป่ง

บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด กรุงเทพฯ

บริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด จ.ราชบุรี

 

ร้านปั้นคำหอม ขนมไทย และ เบเกอรี่ สาขาบ้านโป่ง จ.ราชบุรี

  

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร (สาขาที่ 231) จ.สมุทรสาคร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกระทุ่มแบน (สาขาที่ 247) จ.สมุทรสาคร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภออู่ทอง (สาขาที่ 248) จ.สุพรรณบุรี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อย (สาขาที่ 253) จ.นครปฐม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคกลาง (สาขาที่ 328) จ.นครปฐม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกำแพงแสน (สาขาที่ 230) จ.นครปฐม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม (สาขาที่ 228)

บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ

โรงพยาบาลสวนผึ้ง

 

The Bridge Service Residence กาญจนบุรี

หจก. พูนสิน จ.กาญจนบุรี

Swensen โลตัสศาลายา

ห้างเพชร ทองเกษตร

 

ร้าน Butter Cup ราชบุรี

บริษัท ซันคาโอ จํากัด

ร้านอาหารอัลปาก้า ราชบุรี และหัวหิน

tag_signage_tv

ศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์ไอสกาย(iSKY)

tag_signage_tv

บริษัท ไทยเมอิระ จำกัด

tag_signage_tv

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง จ.ราชบุรี

cctv-icon

ร้านแสงฟ้าเฟอร์นิเจอร์ จ.ราชบุรี

บจก. สยามมอร์ตาร์

บจก. ชนะยนต์ ราชบุรี

บริษัท พี เอส ดี อินทิเกรท จำกัด จ.ราชบุรี

บจก. ศุภศิลาชัย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กบาย จ.อุบลราชธานี

โกศลไทร์เซอร์วิส โพธาราม จ.ราชบุรี

บริษัท เอ็ม.ซี 2000 จำกัด จ.ราชบุรี

บริษัท พี เอส ดี ซิสเท็ม ดีเวลลอปเมนท์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด จ.ราชบุรี

บริษัท กิจไพศาล ไลท์ติ้ง จำกัด ชลบุรี

 pabx-icon

บริษัท ไทย ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด จ.ราชบุรี

บริษัท ครีเอเตอร์ ดีไซน์ ซิสเต็มส์ จำกัด กรุงเทพฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลตาก้อง จ.นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว จ.นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

บริษัท พีเอสดี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด จ.ราชบุรี

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 จ.ราชบุรี

สำนักงานไปรษณีย์เขต 7 จ.ราชบุรี

กรมการท่องเที่ยว สำนักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรุงเทพฯ

สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ราชบุรี

ศูนย์การค้า ทรัพย์กมลเฟอร์นิเจอร์ จ.ราชบุรี

โรงเรียนพัฒนบริหารธุรกิจ จ.นครปฐม

โรงเรียนบ้านโป่งบริหารธุรกิจ-เทคโนโลยีบริหารธุรกิจ จ.ราชบุรี

โรงเรียนสามพรานวิทยา จ.นครปฐม

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

ศิริชัยศึกษาภัณฑ์ จ.นครปฐม

ร้าน SWENSEN'S โรบินสัน จ.ราชบุรี

หจก. การเกตุออโต้ซัพพลาย จ.นครปฐม

บริษัท โกวิทออโต้พาร์ท จำกัด จ.ราชบุรี

บริษัท กระจกพีเอ็มเค เซ็นทรัล จำกัด

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด จ.ราชบุรี

  

บริษัท พีเอสดี เมทัลลิค แรค แอนด์ เชลฟ์ จำกัด

บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด จ.ราชบุรี

เทศบาลตำบลหนองบัว จ.กาญจนบุรี

บริษัท พี.เอฟ.อินเตอร์พิก ฟาร์ม จำกัด จ.ราชบุรี

โรงพยาบาลบ้านโป่ง จ.ราชบุรี

โรงพยาบาลบางแพ จ.ราชบุรี

บริษัท วีไอซีการค้า จำกัด จ.ราชบุรี

บริษัท ประติมาเทรดดิ้ง จำกัด กรุงเทพฯ

ธนาคารออมสิน เขตนนทบุรี 2 จ.นนทบุรี

บริษัท บ้านโป่งแลนด์ จำกัด

บริษัท นำเชา (ประเทศไทย) จำกัด จ.ราชบุรี

บริษัท เอกวัตร (1994) จำกัด จ.นครปฐม

บริษัท โกลบอล อินโฟร์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด กรุงเทพฯ

บริษัท ไอสกายเซ็นเตอร์ จำกัด กรุงเทพฯ

บริษัท ยูนิค ไมนิ่งเซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ

วีณา ทันตแพทย์ คลินิก

คลินิกทันตกรรมเพชรสมุทร

tag_signage_tv

บริษัท ซิเบลโก้ มิเนอรัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด จ.นครปฐม

cctv-icon

บริษัท สยามเซลลูโลส จำกัด

cctv-icon

บริษัท เจ.เค.เอส. กรุ๊ป (2002) จำกัด จ.สมุทรปราการ

cctv-icon

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม

 pabx-icon

โรงเรียนบางเลนวิทยา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรีรัช

tag_signage_tv

บริษัท เอส ซี ไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

cctv-icon

บริษัท ไวตามิน อะคาเดมี่ จำกัด

tag_signage_tv

ราชบุรีโภคภัณฑ์ จ.ราชบุรี

เดอะ บริดจ์ เรสสิเดนส์ โฮเทล

บริษัท สยามนิปปอน อินดัสเตีรยล เปเปอร์ จำกัด

cctv-icon