Select Page

Razr Visualizer รุ่น EV-140R

  • ความละเอียด 3,200,000 Pixel
  • Optical Zoom 12x Digital Zoom 10x
  • ระบบปรับความคมชัด Auto Image Adjust
  • สามารถแสดงถาพได้ 2 ภาพ ในจอเดียวกัน (Split Screen)
  • ไฟส่องวัตถุและไฟส่องที่ฐานแบบ LED อายุการใช้งานยาวนานถึง 30,000 ชั่วโมง
Category:

Description

คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องถ่ายทอดภาพวัตถุสามมิติ

ยี่ห้อ Razr รุ่น EV-140R

– เป็นเครื่องนำเสนอภาพด้วยกล้องวิดีทัศน์ CMOS ขนาด 1/3 นิ้ว 3,200,000 พิกเซล

– สามารถฉายแผ่นใส, วัตถุ 3 มิติ, ฟิลม์สไลด์, ฟิลม์เอ็กซเรย์ได้

– สามารถเลือกระดับการแสดงผลได้ระดับ 720P, XGA (1024 x 768) ,SXGA (1280 x1024)

– สามารถซูมภาพด้วยเลนสได้ 12 เท่า (Optical) และซูมดิจิตอลได้10 เท่า (Digital)

– หมุนกล้องได้330 องศาแนวตั้ง

– สามารถหมุนภาพได้ 0°, 90°, 180°, 270° จากปุ่มกดที่ตัวเครื่อง

– อัตราการเคลื่อนไหวภาพ (Frame Rate USB) 15 Frame/Sec

– ระบบ Auto Image Adjust สามารถปรับความคมชดั ไดในปุ่มเดียว

– สามารถปรับความชัดแบบธรรมดาและแบบอัตโนมัติ (Auto/Manual Focus)

– สามารถปรับความขาวได้อัตโนมัติ (Auto White Balance)

– มีระบบปรับภาพ Positive/Negative

– มีระบบปรับภาพ สีหรือ ขาว/ดำ และระบบการหยุดภาพนิ่ง (Image Freeze)

– สามารถแสดงภาพได้2 ภาพในจอเดียวกัน (Image Split) เป็นภาพปัจจุบันและภาพที่บันทึกไว้ โดยในส่วนภาพปัจจุบัน สามารถใช้งานได้ตามปกติ

– สามารถบันทึกภาพเก็บไว้ในเครื่องได้32 ภาพ (ในระดับ XGA) / 12 ภาพ (ในระดับ SXGA)

– มีไฟส่องวัตถุแบบ LED 2 แขนขนาด 1.8 W อายุการใชง้าน 30000 ชม. และมีไฟที่ฐานชนิด LED ขนาด 4 W

– มีช่องสัญญาณ ดังต่อไปนี้

o Computer Input : RGB D-sub 15-pin x 2

o Video Input :C Video In (RCA) x 2

o Audio Input : PC Audio x 2 , Audio In (Mini Jack) x 2, MIC In(phone jack) x 1

o Computer Output : RGB D-sub 15-pin x 2

o Video Output : S Video Out (4-pin DIN) x 1, C Video Out (RCA) x 1

o Audio Output : Audio Out (Mini Jack) x 1

o Control : RS232 ( male/6-pin PS/2) x 1 , USB x 1

– น้ำหนัก 5.5 กิโลกรัม (ไม่รวม Adapter)

– ตัวเครื่องรับประกัน 2 ปี

– มีรีโมทไร้สาย สามารถควบคุมเครื่องด้วยรีโมท

– มีช่องเก็บรีโมทในตัวเครื่องเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน

– สามารถตั้งโปรแกรมให้ใช้รีโมทคอนโทรลควบคุมโปรเจคเตอร์ได้