Select Page

Safeguard เครื่องป้องกันกระแสไฟฟ้าผิดปกติ

ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน กระแสไฟฟ้ากระชาก กระไฟฟ้าลัดวงจร

ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ไฟฟ้า

Description

คุณสมบัติพิเศษของเซฟการ์ด
1. มีวงจรป้องกันฟ้าผ่า ไฟกระชากส่งเข้ามาในสายเมนไฟบ้าน
2. มีวงจรตัดไฟออก เมื่อแรงดันไฟฟ้าสูงกว่า 245 โวลท์ หรือต่ำกว่า 195 โวลท์
3. มีวงจรหน่วงเวลาเปิดครั้งแรก 2 วินาที เพื่อจับสัญญาณไฟฟ้าให้เริ่มทำงานที่ 0 โวลท์ เพื่อป้องกันไฟกระชากแรงสูงเข้าเครื่องและยังเนการช่วยประหยัดไฟฟ้าอีกด้วย
4. มีวงจรหน่วงการตัดไฟออกเมื่อเกิดไฟกระชาก ไฟเกิน ไฟตก แต่เป็นเวลาไม่เกิน 2 วินาที ตอนสตาร์ทเครื่องครั้งแรก ป้องกันการสะดุดของเครื่องและทำให้เครื่องทำงานต่อไปได้อย่างสม่ำเสมอ
5. มีวงจรหน่วงเวลา 3 นาที หน่วยเวลาทุกครั้งที่เครื่องตัดไฟออกจากปัญหาทางไฟฟ้า หรือปิดแล้วเปิดทันที เพื่อป้องกันการล็อคของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ และความเสียหายทางไฟฟ้าอื่นๆ
6. มีวงจรจดจำและทดเวลาที่หน่วงการจ่ายไฟ หลังจากเครื่องตัดการจ่ายไฟจากปัญหาทางไฟฟ้า หรือปิดเครื่องหยุดการใช้งานไปนานครบตามเวลาที่ตั้งไว้ เครื่องจะรีเซตตัวเองและหน่วงเวลาเป็นเวลา 2 วินาที เมื่อไฟฟ้ากลับมาเป็นปกติหรือเปิดเครื่องใหม่จะเริ่มทำงานใหม่ที่ไฟ 0 โวลท์ทุกครั้ง
7. สามารถใช้กับเครื่องไฟฟ้าพร้อมกันได้มากกว่าหนึ่งเครื่อง โดยใช้รางปลั๊กไฟธรรมดามาเสียบพ่วงเข้ากับเต้ารับของตัวเซฟการ์ด แต่ต้องใช้ไฟไม่เกินแอมแปร์ที่ระบุ มีให้เลือกใช้ทั้งแบบปลั๊ก 220 โวลต์ สองสายธรรมดาและปลอดภัยมากขึ้นด้วยระบบปลั๊ก 220 โวลท์ แบบมีสายกราวน์ (ปลั๊ก 3 ขา) และยังมีรุ่นที่สามารถต่อกับเซอร์กิตเบรคเกอร์โดยตรงด้วย
8. มีวงจรป้องกันสัญญาณรบกวน (EMI) ที่มาจากสายส่งและอุปกรณ์ต่างๆ
9. มีหลอดไฟ LED แสดงการทำงานครบทุกสถานะ คือไฟปกติ (Operation) ไฟเกิน (Over Volt) ไฟตก (Under Volt) กำลังหน่วงเวลา (Time Delay) และสวิทซ์ควบคุม (Power)