สนับสนุน

คู่มือการใช้งาน โปรแกรม และไดว์เวอร์ต่างๆ
Remote Support

Teamviewer Quick Support [ Download ]

Aeroadmin [ Download ]

PBX ตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic

Panasonic KX-TES_TEM824 Maintenance Console (1234) [ Software Download ]

Panasonic KX-NS300 Unified Web Maintenance Console (INSTALLER / 1234) [ Software Download ]

Panasonic PBX Unified Maintenance Console_KX-TDA_TDE Series (INSTALLER / 1234) [ Software Download ]

กล้องวงจรปิด BOSCH

Bosch IPHelper 1.0 for Windows [ Download ]

Bosch Video Client 1.7.3 [ Download ]

Bosch Video Security Client 1.01 [ Download ]

กล้องวงจรปิด Panasonic

Software / Firmware

Panasonic EasyIP Setup / IP-Config [ Download ]

Panasonic NVR Config Tool (E-Series) [ Download ]

Panasonic E-Series Management Software V1.12.1 (admin / 12345) [ Download ]

Smart PSS ซอฟต์แวร์ดูกล้องวงจรปิด E-Series สำหรับ Apple Mac (admin / admin) [ Download ]

Panasonic Network Camera Recording LITE [ Download ]

Panasonic i-pro Configuration Software [ Download ]

Panasonic SmartPlayer for E-Series [ Download ]

Firmware NVR Panasonic E-Series PSN_K-NL304K-NL308K_NL316K_V3.200.PSSN.4.R.20170322 [ Download ]

Firmware IP Camera Panasonic E-Series PSN_K-EW114LA_K-EF134LA_V2.520.PS00.12.R.20161011 [ Download ]


 

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการตั้งค่ากล้องวงจรปิด Panasonic รุ่น BL-VP104W [ Download ]

คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น Panasonic EMS for phone [ Download ]

Luxriot

Luxriot Client [ Download ]

HDMI Dongle

EZcast [Download]