Wireless display Dongle เทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนสายไฟให้กลายเป็น “อากาศ”

Wireless display Dongle เทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนสายไฟให้กลายเป็น “อากาศ”

                    Wireless display Dongle เป็นอุปกรณ์ที่มีหน้าที่สำหรับแชร์เนื้อหาต่างๆ ผ่านสัญญาณไวเรส ยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆ เช่น ปัจจุบันนี้แน่นอนว่าทุกคนต้องมีสมาร์ทโฟน และในสมาร์ทโฟนของคุณมีภาพหรือวิดีโอที่ต้องการนำเสนอขึ้นโปรเจคเตอร์หรือทีวี เราสามารถใช้...