ระบบ Video Intercom

ระบบ Video Intercom เป็นระบบรักษาความปลอดภัยระบบหนึ่ง ที่มีความสำคัญมากระบบหนึ่ง ระบบนี้จะมีหน้าที่ทำให้ท่านทราบถึงแขกผู้มาเยือนท่าน เมื่อมีแขกมาหาท่านที่บ้าน และระหว่างประตูหน้าบ้านกับ ตัวบ้านของท่านห่างกันในระยะที่ท่านมองไม่เห็นหน้าตาแขกผู้มาพบ...