สวยมาก งานดี ทำงานเรียบร้อย เก็บสายไฟสายสัญญาณได้เรียบร้อยดีมาก

ผู้อำนวยการ, โรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน)

บริษัทนิวยูเนียน ไฮเทค (1994) จำกัด ขอขอบคุณ คณะผู้บริหารและทีมงานโรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน) ที่มอบความไว้วางใจเลือกใช้บริการ Video Wall Solution จำนวน 1x3 จอ และ Smart Signage Solution จำนวน 1 จอ ติดตั้งบริเวณ OPD ของโรงพยาบาลเพื่อการประชาสัมพันธ์ ข่าวสารจากทางโรงพยาบาล ข่าวสารการรับบริจาคจากทางโรงพยาบาล และข่าวสารทั่วไป

โซลูชั่นที่ทางเราออกแบบให้สำหรับโรงพยาบาลนี้ช่วยให้การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์มีความน่าสนใจ ดึงดูดสายตาผู้ที่มาใช้บริการได้ดี การสร้างสื่อโฆษณาสามารถทำได้ง่ายๆ จากห้องควบคุมระบบ พร้อมโปรแกรมในการจัดการ Content และเวลาในการแสดงผลฟรี

โซลูชั่นนี้ประกอบด้วย

Samsung Smart Signage จำนวน 4 จอ

Samsung Playbox จำนวน 2 เครื่อง